Атестація робочих місць за умовами праці


Атестація робочих місць за умовами праці (далі – атестація) проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.08.1992 року № 442 в терміни, передбачені колективним договором, але не менше одного разу на 5 років. Вона проводиться на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків в цьому і майбутньому.

Основним керівним документом для її проведення є Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерств праці та охорони здоров’я України від 01.09.1992 року № 41.

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в сфері реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці.