До уваги донорів!

25 січня 2021 року набрав чинності Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» №931-IX від 30.09.2020р. З цієї дати втратив чинність Закон України «Про донорство крові та її компонентів», що регулював відповідні відносини з 1995 року.

Відповідно до норм прийнятого Закону №931-IX передбачено  безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, у дні відповідного медичного обстеження і донації крові або компонентів крові (крім випадків, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків) на підставі відповідних заяв, поданих керівництву не пізніш як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові. В цей день за працівником  зберігається середній заробіток за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Новим законом змінено порядок надання додаткового дня відпочинку після здійснення донорства крові та компонентів крові, а саме:

1)  Раніше після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надавався додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день могло бути приєднано до щорічної відпустки або використано в іншій час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

З 25 січня 2021 року встановлено новий порядок, відповідно до якого особі, яка здійснила донацію крові та/або її компонентів безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку, за бажанням такої особи цей день може бути приєднано до щорічної відпустки.

2) Раніше у разі давання крові та/або її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжувалася на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

З 25 січня 2021 року у разі донації крові та/або компонентів крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день.

Новим законом істотно скорочено пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів, так наприклад відмінено право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що знаходяться у державній власності та для Почесних донорів України відмінено право на використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час.

Треба відзначити, що розділом VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №931-IX встановлено, що такі пільги, як:

–              день відпочинку безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або її компонентів;

–              допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи;

–              грошова допомога донорам – здобувачам вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у розмірі 25% встановленої у закладі освіти стипендії;

–              грошова надбавка до грошового забезпечення донорам – військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових закладів освіти у розмірі 25% призначеного їм грошового забезпечення;

–              надбавка до пенсії Почесному донору України у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

втрачають чинність через п’ять років з дня введення в дію цього Закону. Особи, які на цей час набудуть право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, грошової допомоги (надбавка), надбавки до пенсії не втрачають право на їх подальше отримання.

Для отримання роз’яснень щодо подальшого застосування прийнятого Закону Первинна організація ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» звернулась до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Чекайте додаткових роз’яснень.

0