Експертна оцінка законопроекту 2681

На сайті Верховної Ради України 28 травня 2020 р. оприлюднені висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради (ДПАУ) щодо законопроекту № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)».

Витяги з Документа:

«Проте у законопроекті, одночасно з осучасненням відповідного законодавства,  пропонується обмеження деяких прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушується державна гарантія на реалізацію трудових прав громадян, а також принципи незалежності, самоврядності, невтручання держави в діяльність профспілок, які є загальновизнаними нормами міжнародного і національного законодавства та умовами функціонування системи соціального партнерства.

Крім цього, у разі прийняття проекту у запропонованому вигляді виникає ризик порушення зобов’язань України за міжнародними договорами, ратифікованими нашою державою, зокрема, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода про асоціацію), а також деяких основоположних конвенцій Міжнародної організації праці (далі – МОП)».

У документі ДПАУ викладено близько 15 зауважень до даного законопроекту, а також рекомендовано повернути на доопрацювання проект Закону після першого читання в ВРУ.

Комісія профкому з інформаційної роботи

0