Доска почёта


Бедин Александр Геннадьевич,

Бедин Александр Геннадьевич,

член цехкома УМП

Волошин Сергей Вадимович,

Волошин Сергей Вадимович,

зам.предцехкома газового цеха

Кокташ Татьяна Васильевна,

Кокташ Татьяна Васильевна,

член цехкома ЦМИ

Куликова Надежда Владимировна,

Куликова Надежда Владимировна,

член цехкома ТСЦ

Левченко Николай Владимирович,

Левченко Николай Владимирович,

член профактива цеха метрологии

Лисицина Наталья Геннадьевна,

Лисицина Наталья Геннадьевна,

член профактива ОВЦМ

Логвиненко Татьяна Леонидовна,

Логвиненко Татьяна Леонидовна,

ст.общественный инспектор по ОТ УЖДТ

Лукьяненко Татьяна Анатольевна,

Лукьяненко Татьяна Анатольевна,

предцехком ЦПМШ

Мойко Владимир Анатольевич,

Мойко Владимир Анатольевич,

член профактива Управления по надежности

Пархоменко Валентина Владимировна,

Пархоменко Валентина Владимировна,

ст.общественный инспектор по ОТ ОВЦМ

Петухова Надежда Петровна,

Петухова Надежда Петровна,

член цехкома УСХ

Полтавченко Виктория Павловна,

Полтавченко Виктория Павловна,

член цехкома обжимного цеха

Сподин Петр Иванович,

Сподин Петр Иванович,

член профактива ЦЭТЛ

Сугак Анна Васильевна,

Сугак Анна Васильевна,

зам.предцехкома ЦУиС