Экспертная оценка законопроекта 2681

На сайте Верховной Рады Украины 28 мая 2020г. обнародованы выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНАУ) относительно законопроекта № 2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)».

Выдержки из Документа:

«Проте у законопроекті, одночасно з осучасненням відповідного законодавства,  пропонується обмеження деяких прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушується державна гарантія на реалізацію трудових прав громадян, а також принципи незалежності, самоврядності, невтручання держави в діяльність профспілок, які є загальновизнаними нормами міжнародного і національного законодавства та умовами функціонування системи соціального партнерства.

Крім цього, у разі прийняття проекту у запропонованому вигляді виникає ризик порушення зобов’язань України за міжнародними договорами, ратифікованими нашою державою, зокрема, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода про асоціацію), а також деяких основоположних конвенцій Міжнародної організації праці (далі – МОП)».

В документе ГНАУ изложены около 15 замечаний к данному законопроекту, а также рекомендовано вернуть на доработку проект Закона после первого чтения в ВРУ.

Комиссия профкома по информационной работе

0