Висновок ФПУ відносно законопроекту у діяльності профспілок

Фахівцями Федерації профспілок України опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (відносно окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681) та підготовлено відповідний правовий Експертний висновок.

У ньому, зокрема, йдеться, що законопроект передбачає суттєве обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушуються норми Конституції і окремих законів України, ряду ратифікованих Україною фундаментальних Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, і про громадянські і політичні права.

Экспертное заключение

0