Засідання Робочої комісії з контролю виконання колдоговору ПРАТ «МК  «АЗОВСТАЛЬ»

20 березня 2020 р. відбулося засідання Робочої комісії з контролю виконання колективного договору ПРАТ «МК  «АЗОВСТАЛЬ».

На засіданні було  розглянуто виконання зобов’язань колдоговору за 2019 рік.

Рішенням комісії зобов’язання роботодавця визнані виконаними в повному обсязі за винятком пункту 6.1, який виконаний частково, по п. 5.5. мали місце випадки його виконання в неналежні терміни.

Комісія також розглянула і прийняла рішення про внесення змін і доповнень в деякі пункти колдоговору, а саме:

п. 4.5. «Підвищувати оклади працівників відповідно до спільної Постанови Генерального директора і профспілкового комітету, з урахуванням підвищення ефективності виробництва»

п. 6.30. «Забезпечити працівників підприємства індивідуальними соціальними пакетами (ІСП) «Мій вибір», додатково до гарантій, передбачених чинним законодавством, надаючи всі пільги, які увійшли до переліку опцій ІСП «Мій вибір», виключно на умовах, встановлених Положенням про порядок функціонування системи індивідуальних соціальних пакетів «Мій вибір» (Додаток 4)».

Узгоджені і затверджені комплексні заходи з охорони праці на 2020 рік.

Комісія профкому з інформаційної роботи

0