UA RU
  • Активне дозвілля

  • Профспілка на виробництві

  • Соціальний діалог

  • Захист ваших прав

0
Цехових профспілкових організацій
0
Членів профспілки
0
Профгруп

Чому обирають нас?

Ми знаходимося безпосередньо на робочих місцях, стоїмо на «передовій» у кожному структурному підрозділі, до нас в першу чергу звертаються працівники за рішенням своїх питань, за допомогою і підтримкою.

Новини та події

Список загиблих азовстальців внаслідок бойових дій у місті Маріуполі 2022р.

8
0
Підпишіться на розсилку новин

Введіть свою адресу електронної пошти, щоб отримувати останні новини, події та спеціальні пропозиції, які надсилаються безпосередньо до папки «Вхідні»

Разом – ми сила!

Профспілкова організація МК «Азовсталь» створена в 1932 році. Ми об’єднуємо більш 14 тисяч працівників комбінату, підрядних організацій, непрацюючих пенсіонерів — колишніх азовстальців.
Робочі місця і безпека праці
Гарантія зайнятості в сучасних економічних умовах і забезпечення безпечних і здорових умов праці, що відповідають нормам трудового законодавства
Гідний рівень оплати праці
Справедливий рівень заробітної плати та пенсії. Працівники однієї категорії професій повинні мати рівний рівень оплати праці
Соціальна та правова захищеність
Соціальна захищеність для всього працюючого населення. Гарантія відпустки, оплати лікарняних, забезпечення доступності санаторно-курортного лікування

Як ми працюємо

Профспілкова організація стоїть на сторожі в справі захисту прав і інтересів усього нашого трудового колективу.

Напрямком діяльності профспілкової організації є контроль за дотриманням норм і правил трудової сфери, колективного договору, законодавства про працю. Важливою сферою діяльності є контролювання нарахувань соціальних допомог, пенсій, цільових виплат.

Профспілкова організація МК «АЗОВСТАЛЬ» бере участь в атестації робочих місць за умовами праці. З нею узгоджуються норми праці, графіки змінності, кваліфікаційні розряди робітників, залучення до понаднормових робіт і роботи у вихідні дні. Без згоди профспілки працівника не можуть звільнити.

Наш профактив

У кожному структурному підрозділі комбінату створені наші цехові профспілкові організації, які очолюють голови цехових профспілкових комітетів.

Це той профактив, який знаходиться безпосередньо на робочих місцях, хто стоїть на «передовій» у кожному структурному підрозділі, до кого в першу чергу звертаються працівники за вирішенням своїх питань, за допомогою і підтримкою, та й просто поділитися новинами зі свого життя, радісними і сумними.

Разом — ми сила, яка стоїть на сторожі у справі захисту прав та інтересів всього нашого трудового колективу.

Детальніше

Діяльність

Соціально-економічна діяльність

Профспілка – це об’єднання громадян, створене з метою захисту трудових і соціально-економічних прав працівників, а також здійснення представництва їх інтересів. На всіх рівнях ведеться робота зі збору пропозицій та зауважень від трудових колективів, формування єдиної позиції та укладення договорів: на рівні ПО ПМГУ МК “АЗОВСТАЛЬ” – Колективний договір; на рівні ЦК ПМГУ – Галузева угода; на рівні ФПУ – Генеральна угода. Центральним комітетом вирішуються питання з виконавчою владою країни, Федерацією профспілок України, ведеться робота з Верховною Радою, Президентом, а також з міжнародними профспілками. Одним з дієвих механізмів спілкування з владою є проведення акцій і висунення обґрунтованих і об’єктивних вимог. Протягом декількох років первинною організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» були виконані наступні заходи: Відновлення у праві на пенсію за віком на пільгових умовах ремонтного персоналу металургійних підприємств. Первинною організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» були підготовлені і передані в ПМГУ матеріали атестації робочих місць за всіма посадами, які були урядом позбавлені права на пільгове пенсійне забезпечення. ПМГУ спільно з Федерацією металургів України виступили зі спільним зверненням на адресу Кабінету Міністрів України та прем’єр-міністра України про необхідність вдосконалення редакції прийнятих Списків. Оскільки редакція внесених урядом до Списків №№ 1, 2 змін дозволяла різні інтерпретації, в тому числі і не в інтересах працівників, було ініційовано звернення до Федерації професійних спілок України та Міністерство соціальної політики України з приводу роз’яснень. Повернення до штатного розпису комбінату «АЗОВСТАЛЬ» професій, виведених шляхом аутсорсингу. В цілях вирішення ситуації і захисту прав працівників ПО ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» зверталася за сприянням у Головне управління держпраці в Донецькій області (2016 р.), Державну службу України з питань праці (2016 р.), до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 2016, в головне управління Держпраці у Дніпропетровській області (2017 р.) – двічі, в Маріупольську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ГФС України в Донецькій області (2017 р.) – двічі, правобережне відділення фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області міста Дніпра (2017 р.) – двічі, до Президента України (2017 р.). Подавали дані про реєстрацію ТОВ «АСКОМ СЕРВІС» в реєстрі порушників прав профспілок Міжнародної організації праці в 2016 році – 3 рази; в 2017 році – 6 разів. Після переговорів з ТОВ «МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ», які тривали у завершальній стадії з листопада 2017 по липень 2018 року, були досягнуті угоди про переведення контролерів у виробництві чорних металів в штат комбінату. Повернення ремонтних служб в технологічні підрозділи комбінату. Так, в січні 2015 року на комбінаті була здійснена централізація ремонтних функцій, а саме ремонтні служби та професії в кількості 1799 шт. од. були виведені зі складу технологічних цехів в окремі ремонтні підрозділи. Завдяки зусиллям профспілки ремонтні служби були повернуті в технологічні підрозділи комбінату. Досягнення гідного і справедливого рівня оплати праці. Нестабільні виробничі показники та економічна ситуація в країні постійно впливають на розмір оплати праці. На комбінаті щорічно проводилося підвищення заробітної плати. Середня заробітна плата по комбінату зросла майже в три рази за останні 5 років. Проаналізувавши результати підвищення окладів по цехах і професіях, ми провели переговори з дирекцією по персоналу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Виклали свої пропозиції щодо зміни системи підвищення окладів, а саме – забезпечити встановлення однакових окладів робітникам, які виконують аналогічну роботу і мають однакові кваліфікаційні розряди. На постійній основі нами ведеться аналіз заробітної плати з урахуванням зростання курсу валют. Зміни в колективному договорі. Одним з методів вирішення соціально-економічних проблем і регулювання трудових відносин між працівниками і роботодавцями є колективний договір. Щорічно колективний договір поповнювався переліком Комплексних заходів щодо досягнення нормативів безпеки з охорони праці. Робоча комісія на своїх засіданнях у рамках контролю за виконанням зобов’язань колективного договору також розглядає питання та заслуховує звіти про виконання колективного договору сторонами, що його підписали.

Детальніше
Охорона праці

Основні напрямки діяльності профспілкової організації в галузі охорони праці: Здійснює громадський контроль за дотриманням адміністрацією комбінату законодавчих і нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників, за забезпеченням трудящих спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ, милом, молоком, забезпеченням питного режиму і ін. Контролює виконання колективного договору підприємства з питань охорони праці та здоров’я трудящих, вносить до колдоговору пропозиції щодо поліпшення умов праці, соціально-побутових умов в цехах, по поліпшенню умов праці жінок і домагається їх виконання. Забезпечує громадський контроль за організацією перевезення трудящих всередині комбінату на роботу і з роботи, за забезпеченням побутовим паливом трудящих і ветеранів праці комбінату, за ремонтом та утриманням побутових приміщень в структурних підрозділах, за змістом і роботою медпунктів і об’єктів харчування, за організацією і проведенням медичних оглядів трудящих, за пранням і хімчисткою спецодягу. Забезпечує громадський контроль за організацією та проведенням атестації робочих місць за умовами праці, розглядає звернення членів профспілки з даного питання. Проводить навчання старших громадських інспекторів з охорони праці, членів комісії профкому з охорони праці, голів цехових комітетів профспілки. Представники профспілкової організації беруть участь в комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві. При виникненні питань з охорони праці Ви можете звернутися до профспілкового комітету за телефонами:– 46-76-26 – заст. голови профкому, Чеботок Олег В’ячеславович,– 46-87-56 – пом. голови профкому з охорони праці, Кармазін Євген Леонідович,– 46-75-31 – приймальня профспілкового комітету, Головицька Світлана Миколаївна.

Детальніше
Правозахисна діяльність

Профспілкова організація (профспілка) – це об’єднання громадян, яке діє в рамках Конституції України, Закону України від 15 вересня 1999 р № 1045 – XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» із захисту трудових , соціально-економічних прав та інересів найманих працівників – членів профспілки. Профспілка на підприємстві – це визнаний державою захисник інтересів трудящих, в сферу діяльності  якого згідно законодавству України входять наступні напрямки: 1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору; 2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці; 3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства; 8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню; 9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, якщо він порушує Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори; 10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, у випадках, передбачених законом; 11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці; 12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 13) здійснює контроль за підготовкою власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам – членам профспілки; 14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства та колективним договором; 15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей; 16) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства. Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, мають також інші права, передбачені законодавством України. Сприяння врегулюванню трудових конфліктів В ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» працює комісія по трудових спорах, обрана на конференції трудового колективу. Кількісний склад комісії – 12 членів, 6 з яких є робітниками. Голова комісії – Кітріш Валерій Олександрович , конт. телефон 46-73-95, заступник голови комісії – Донченко Сергій Миколайович, тел. 46-82-45, секретар комісії – Аксьонова Тетяна Василівна, тел. 46-68-29.  Основні розв’язувані питання – законність позбавлення виробничої премії, накладення дисциплінарних стягнень, стягнення середньої заробітної плати, здійснення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, зміна істотних умов праці і ін. Інформація про роботу комісії подається на сайті щомісячно в розділі прес-центр. Безкоштовні юридичні консультації, в т.ч. з виїздом на територію комбінату в структурні підрозділи Профспілкою ведеться інформаційна робота: випускається щомісячний «Профспілковий Вісник», журнал ПМГУ «Ваше Довіра», є сторінка організації у Фейсбук. В профспілці юрисконсультами надаються консультації з юридичних питань для членів профспілки, надається правова допомога з підготовки документів в органи держаної влади та місцевого самоврядування, із питань, які випливають із трудових, сімейних, цивільних, житлових, пенсійних видносин. Консультації надаються за юридичною адресою профспілки, а також шляхом виїзду в структурний підрозділ комбінату згідно з графіком виїздних прийомив, або за запрошенням голови цехового профспілкового комітету. Складання позовних заяв з трудових спорів та представництво в судах. Юрисконсульти профспілкового комітету, будучи кваліфікованими фахівцями з багаторічним досвідом роботи, здійснюють допомогу із складання  заяви в комісію по трудових спорах для досудового врегулювання індивідуального і колективного трудового спору, позовні заяви в суди, до яких звертаються члени профспілки, в тому числі з питань розрахунку пенсійного стажу, сімейні питання (стягнення, виплати аліментів, питання про розірвання шлюбу, прав батьків і дітей), житлових питань та інш. Юрисконсульти здійснюють представництво інтересів члена профспілки в судах із захисту його трудових прав. У профспілковому комітеті каб.№ 15 для Вас ведуть прийом юрисконсульти:Аксьонова Тетяна Василівна: понеділок, середа з 08 до 16.30Шаламова Тетяна Володимирівна: вівторок, четвер з 08.00 до 16.30Контактні телефони: 46-68-29, 46-84-55

Детальніше
Молодь, культура, спорт

Проводяться регулярні тренування по таким видам спорту: Футбол; волейбол; баскетбол; настільний теніс; плавання; дартс.    Заняття з волейболу, баскетболу, настільного тенісу проходять в спортзалі КДЮСШ «Олімпія», який профком орендує з 2019 р. Варто відзначити що зал модернізується (як матеріально, так і в плані надання та придбання нового інвентарю) тільки силами профкому МК «АЗОВСТАЛЬ». Заняття з плавання проходять в плавбасейні ФОКа КДЮСШ «Меотида».  По футболу-на полях стадіону «Азовсталь», так само профком активно допомагає спортшколі в придбанні інвентарю і супутніх атрибутів. У 2019 р. силами профкому закуплені комплекти костюмів для команди «Азовсталь-ветеран», призерам Чемпіонату України з футболу серед ветеранів 2019 р. Так само поставлена ​​форма команді «Металург», гравцями якої є члени профспілкового комітету комбінату.    

Детальніше
Відпочинок та оздоровлення

Члени профспілки та їх сім’ї можуть відпочити і оздоровитися в пансіонатах, базах відпочинку і санаторіях України, а також взяти участь в колективних поїздках. Організовуються також тури вихідного дня згідно з Положенням Про колективні поїздки. Для цього подається заявка, на підставі якої формується графік поїздок і групи. Автотранспорт для перевезення груп до місця призначення і назад надається безкоштовно. Путівки членами профспілки оплачуються в таких розмірах: у санаторії України – 30% вартості; пансіонати і бази відпочинку – 20% вартості; санаторій-профілакторій  – 5% вартості; дитячі оздоровчі оздоровниці – безкоштовно. Для оформлення заявки на путівку, заявки на участь у колективній поїздці, а також для отримання більш детальної інформації вам необхідно звернутися до свого голови цехового профспілкового комітету. Путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення придбаваються Первинною організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ». На підставі поданих заявок путівки розподіляються за цехами підприємства. Профспілковий комітет реалізує путівки в:

Детальніше
Організаційна робота

Структура Первинної організації ПМГУ МК «Азовсталь» Первинна організація ПМГУ МК «Азовсталь» є добровільним об'єднанням членів профспілки-працівників ПрАТ «МК «Азовсталь», працівників інших підприємств, які надають свої послуги ПрАТ «МК «Азовсталь», учнів МЦПТО і непрацюючих пенсіонерів. На профспілковому обліку в Первинній організації ПМГУ МК «Азовсталь» перебуває - 15 880 членів профспілки (на 31.12.2020р.) З них: працівників ПрАТ «МК «Азовсталь» - 10 406 працівників інших організацій - 441 учнів - 295 непрацюючих пенсіонерів - 4738 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Керівні органи Первинної організації ПМГУ МК «Азовсталь»: Конференція Профспілковий комітет - 17 осіб. Голова профспілкового комітету - Дорошенко Ю.В. Вищим органом Первинної організації профспілки є конференція. Профспілковий комітет формує зі свого складу постійні комісії: Комісія з інформаційної роботи та роботи з громадськими організаціями. Голова - Гордєєва К.В. Комісія з внутрішньопрофспілкової і мотиваційної роботи. Голова - Чеботок О.В. Комісія з питань праці і заробітної плати і правової допомоги. Голова - Дорошенко Ю.В. Комісія по роботі з молоддю. Голова - Шаталов О.В. Комісія з охорони праці. Голова - Підгорний К.І. Контрольно-ревізійним органом Первинної профспілкової організації є Ревізійна комісія. Вона є самостійним органом. Ревізійна комісія підзвітна конференції. Вона проводить контроль за правильністю витрачання коштів профспілкового бюджету. Ревізійна комісія первинної організації ПМГУ МК «Азовсталь» складається з 5 чоловік. Голова комісії - Ботієнко О.О.

Детальніше
Федерація профспілок України

Історія Федерації професійних спілок України Після проголошення незалежності України 6 жовтня 1990 року створено Федерацію незалежних профспілок України, яка стала правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Декларацію про заснування Федерації підписали 25 республіканських галузевих профспілок та 24 регіональних міжсоюзних профоб'єднань. У листопаді 1992 року на II (позачерговому) з'їзді Федерацію незалежних профспілок України було перейменовано у Федерацію профспілок України. III з'їзд ФПУ відбувся 21-23 жовтня 1997 року. IV з'їзд ФПУ проходив двома етапами: перший – 19-21 листопада; другий – 12 грудня 2002 року. З'їзд затвердив Статут Федерації професійних спілок України в новій редакції та Програму дій ФПУ на 2002-2007 роки, обрав Головою ФПУ народного депутата України Олександра Миколайовича Стояна. 5 квітня 2006 року в м.Києві відбувся V з’їзд Федерації профспілок України, який прийняв Програму дій на 2006-2011 роки, Резолюції, Звернення та Заяви з актуальних соціально-економічних питань, затвердив нову редакцію Статуту ФПУ. Головою Федерації профспілок України було обрано Юркіна Олександра Валентиновича. 20 листопада 2008 року на засіданні Ради ФПУ Головою ФПУ обрано Хара Василя Георгійовича. 24 березня 2011 року VI З"їзд Федерації профспілок України переобрав Хара В.Г. Головою ФПУ. 11 листопада 2011 року рішенням Ради Федерації профспілок України достроково припинено повноваження Голови ФПУ Хара В.Г. відповідно до поданої ним заяви. Більшістю голосів на посаду Голови ФПУ обрано Кулика Юрія Миколайовича. 26 лютого рішенням Президії ФПУ Кулика Ю.М. звільнено з посади Голови ФПУ відповідно до поданої ним заяви. 27 лютого 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Григорія Васильовича першим заступником Голови Федерації профспілок України та поклала на нього виконання обов’язків Голови Федерації професійних спілок України.  26 червня 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Г.В. Головою ФПУ.  24 березня 2016 року відбувся VII З’їзд ФПУ, який обрав Осового Г.В. Головою ФПУ. На VII З’їзді було затверджено Стратегію діяльності Федерації профспілок України на 2016 – 2021 роки «Європейський вибір», внесено зміни до Статуту ФПУ Федерація професійних спілок України є найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в Україні. В її лавах нараховується понад 4,8 мільйонів членів профспілок. До складу ФПУ входять 44 всеукраїнські профспілки і 25 профоб’єднань. ФПУ, її членські організації принципово і послідовно відстоюють законні права та інтереси працівників, членів профспілок. Метою діяльності ФПУ є вираження, представлення інтересів і захист прав організацій – членів ФПУ, координація їхніх колективних дій, представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян. (Стаття 8 Статуту ФПУ). Основними завданнями ФПУ є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок; соціальний захист членів профспілок та їхніх сімей; відстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів профспілок; правовий захист членів профспілок; посилення впливу на політичне життя і формування громадянського суспільства; вдосконалення системи соціального партнерства: профспілки, роботодавці, держава; розвиток співпраці з іншими профспілками та їх об'єднаннями; забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків; зміцнення ФПУ як найбільшого представницького профцентру України; поглиблення міжнародних зв'язків ФПУ. Федерація профспілок України впевнено продовжує утверджуватись на міжнародній арені як найбільш представницький національний профцентр України. Міжнародна діяльність Федерації профспілок України здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених програмними і статутними документами ФПУ, рішеннями з'їздів та виборних органів. Своє головне завдання в галузі міжнародної діяльності Федерація профспілок України вбачає в поглибленні діалогу з міжнародними національними профцентрами, а також міжнародними й регіональними профоб'єднаннями на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги та рівноправ'я. ФПУ підтримує зв'язки з профцентрами країн СНД, Бельгії, Болгарії, В'єтнаму, Данії, Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, Франції та інших країн. Значну увагу Федерація профспілок України приділяє співробітництву з Міжнародною організацією праці, бере участь в її заходах, у розробці важливих для профспілкового руху конвенцій, відстоюючи у відповідних комітетах загальну позицію профспілок, узгоджену у рамках Групи трудящих Адміністративної ради МОП, активно використовує можливості МОП у галузі експертної оцінки проектів законодавчих актів, які проходять обговорення у Верховній Раді України. Федерація активно співпрацює з Загальною конфедерацією профспілок у вирішенні питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту трудящих. ФПУ підтримує постійні стосунки з представництвами Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду, висловлюючи свою точку зору з приводу політики, яку проводять ці міжнародні фінансові інститути. У грудні 2005 року Федерація профспілок України ввійшла до складу Міжнародної конфедерації вільних профспілок. Членство в МКВП відкриває нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва між профспілками на усіх рівнях. Воно також сприятиме подальшій інтеграції профспілок України до міжнародного профспілкового руху. Адреса: 01001, м. Київ, майдан Незалежності, 2. тел.  +38 (044) 205-76-09 E-mail: fpsu@fpsu.org.ua  

Детальніше
Центральна Рада ПМГУ

Профспілка металургів і гірників України   Історія розвитку профспілкового руху в гірничо-металургійній галузі України вже переступила віковий рубіж і тісно переплелася з історією нашої країни. За минулі роки був пройдений великий шлях від спонтанних виступів безправних робітників на заводах російської імперії до найбільшого і по-справжньому бойового загону трудящих незалежної України. Були пройдені тривожні роки революції, індустріалізація, ентузіазм перших п'ятирічок. Пліч-о-пліч вистояли ми в вогні Другої світової війни. Спільно піднімали промисловість з руїн, створювали економічну і військову безпеку країни, працювали на освоєння космосу, виводили країну в число провідних світових держав. В середині 60-х років XX століття Центральним комітетом профспілки металургійної промисловості СРСР було прийнято рішення про створення Української республіканської організації профспілки. Організаційна профспілкова конференція відбулася в Дніпропетровську 17 червня 1966 року. Її вів Олексій Александров, який згодом багато років очолював Український республіканський комітет профспілки робітників металургійної промисловості. 90-ті роки стали переломним етапом у житті держави і нашої Профспілки. Вирішальною подією в ії подальшій долі став I З'їзд профспілки робітників металургійної промисловості Української РСР, що відбувся 4-5 вересня 1990 року в Дніпропетровську. Делегати З'їзду прийняли Декларацію про створення Профспілки металургів і гірників України. ПМГУ об'єднала трудящих гірничо-металургійного комплексу, алмазної і діамантової промисловості, студентів, працівників ремонтних, наукових, проектно-конструкторських організацій. З'їзд прийняв Платформу Профспілки металургів і гірників України та ії Статут. Головою Центрального комітету був обраний Микола Мінченко. Профспілка металургів і гірників України увійшла до складу Федерації профспілок України. З кожним роком ПМГУ зміцнювала свої позиції, ставала реальною силою в державі, виступала з законодавчими ініціативами, домагалася прийняття Законів та інших нормативних актів, що захищають інтереси людей праці. В ряду пріоритетів ПМГУ - захист економічних і соціальних прав членів Профспілки, охорона праці і здоров'я металургів і гірників. 6 грудня 1990 був заснований Центральний фізкультурно-спортивний клуб «Металург». У 1991 році відбулася I Робоча спартакіада металургів і гірників. Відтоді цей всеукраїнський спортивний захід проводиться щорічно. Згідно з рішенням I З'їзду ПМГУ вперше в практиці профспілок України було укладено Галузеву угоду на 1992 рік між ЦК і Державним комітетом металургійної промисловості України. Цей документ заклав основи договірного регулювання соціально-трудових гарантій металургів і гірників України, які в наступні роки мали розвиток від угоди до угоди. 29 березня 1993 року галузеві профспілки ряду країн СНД, в тому числі і Профспілка металургів і гірників України, на установчому конгресі заснували Міжнародне об'єднання Профцентр «Союзметалл», до складу якого сьогодні входять профспілки 8 країн Співдружності.   26 жовтня 1995 відбувся II З'їзд Профспілки металургів і гірників України. Делегати прийняли Концепцію, яка намічала сім найважливіших напрямків роботи ПМГУ: підвищення ціни робочої сили, контроль своєчасності виплати зарплати, збереження робочих місць, правовий, економічний, соціальний захист трудящих. Головою Центрального комітету одноголосно було обрано Анатолія Пожидаєва. У 1997 році в Києві пройшов I З'їзд металургів України, ініціатором та організатором якого виступив ЦК ПМГУ. У 1999 році за ініціативою Профспілки був прийнятий Закон «Про проведення економічного експерименту на підприємствах ГМК України». Більше 60 підприємств-учасників експерименту отримали податкові преференції. Вивільнені кошти йшли на реалізацію інвестиційних проектів, розширення асортименту продукції, що випускається і створення нових робочих місць. Завдяки економічному експерименту, до початку 2000-х ГМК, в цілому, вийшов з глибокої кризи. 19 травня 2000 року відбувся III З'їзд Профспілки металургів і гірників України. Серйозна проблема того часу - борги по заробітній платі. На вимогу Профспілки на всіх підприємствах-боржниках були складені графіки погашення боргу, вони стали додатками до колективних договорів та були взяті під особливий контроль профкомів. 19 справ по стягненню заборгованості в примусовому порядку було направлено Центральним комітетом в прокуратуру. 28 січня 2000 року, після прийняття Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», одним з перших серед українських профспілок, ПМГУ отримала статус Всеукраїнської. У 2002 році з ініціативи ЦК ПМГУ відбувся II З'їзд металургів України. У тому ж році Центральний комітет разом з Харківським соціально-економічним інститутом розробив галузевий стандарт оплати праці металурга. У 2004 році відбулася Перша студентська спартакіада серед учнів вищих навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитації, які перебувають на профспілковому обліку в ПМГУ. У тому ж році був організований І турнір зі швидких і блискавичних шахів серед металургів і гірників України на Кубок пам'яті Анатолія Пожидаєва. 20 травня 2005 року в Дніпропетровську пройшов ІV З'їзд ПМГУ. В один ряд з найважливішими напрямами - заробітною платою, безпекою робочого місця, юридичним захистом трудящих - він поставив молодіжну політику, культурно-масову та спортивну роботу, розвиток гласності і інформаційного забезпечення. Головою Центрального комітету З'їзд обирає Володимира Казаченко. У 2005 році в Центральному комітеті було створено Інформаційно-аналітичний центр. У 2007 році вийшли в світ перші номери журналів Профспілки металургів і гірників України «Ваша довіра» і «Профспілка». 24 січня 2006 для посилення фінансової незалежності працівників підприємств ГМК після завершення ними трудової діяльності Профспілка заснувала «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд».  У тому ж році для зміцнення боєздатності і самостійності Профспілки, створюється Фонд солідарності ПМГУ. 26 червня 2006 було підписано Угоду про взаємодію і співробітництво між ЦК ПМГУ і Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, яка дозволила підняти на новий рівень профілактику виробничого травматизму та підвищити якість проведення атестації робочих місць. З ініціативи ЦК ПМГУ, вперше в історії профспілкового руху України, в практику роботи Профспілки металургів і гірників увійшли зльоти голів цехових комітетів (предцехкомів) та організаторами професійних груп (профгрупоргів). 16 березня 2006 року відбувся І Зліт профгрупоргів ПМГУ. 17 квітня 2007 року відбувся І Зліт голів цехових комітетів Профспілки металургів і гірників України. 23 березня 2010 року ЦК ПМГУ організував Зліт вперше обраних предцехкомів і профгрупоргів. 11 квітня 2012 року відбувся ІІ Зліт профгрупоргів Профспілки металургів і гірників України. У 2007 році з великим успіхом пройшов Перший всеукраїнський галузевий конкурс серед команд КВН підприємств і організацій ГМК України, що отримав назву «Робоча ліга КВН» і І огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності підприємств і організацій гірничо-металургійного комплексу України. З тих пір ці заходи, організовані ЦК ПМГУ, традиційно входять до програми заходів Профспілки. У 2008 році, під час фінансово-економічної кризи, ЦК Профспілки був в числі ініціаторів розробки і підписання Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів України, підприємствами ГМК і Центральним комітетом ПМГУ. Виконання умов Меморандуму дозволило підтримати рівень оплати праці працівників галузі та не допустити їх масових звільнень. 11 червня 2010 року Профспілка металургів і гірників України стає членом Міжнародної Федерації Металістів, яка об'єднує національні профспілки металістів Європи, Східної і Південної Африки, Південно-Східної та Південної Азії, Латинської Америки і країн Карибського басейну. 19 червня 2012 року в Копенгагені (Данія) відбувся Установчий конгрес нової глобальної профспілкової організації IndustriALL Global Union (IndustriALL), що об'єднала в своїх рядах понад 50 мільйонів членів профспілок з 140 країн. Профспілка металургів і гірників України є членом цієї організації. 5 березня 2014 року Профспілка металургів і гірників України увійшла до складу Міжнародної Євроазіатської Федерації Металістів. Членами МЄФМ є 76 профспілок, які представляють більше 15 мільйонів працівників в 16 країнах Євразійського континенту. 25 березня відбувся І Всеукраїнський молодіжний форум ПМГУ, який зібрав понад 100 молодих лідерів та активістів, які представляють усі регіони нашої країни. Надалі практика проведення молодіжних форумів стала традиційною - вони проводяться через кожні 2,5 роки. 1 жовтня в Дніпропетровську відкрився навчально-методичний центр Профспілки металургів і гірників України.  28 квітня 2015 року в Дніпропетровську відбувся VI З'їзд Профспілки металургів і гірників України. Делегати З'їзду прийняли Програму дій ПМГУ, в якій головними завданнями на найближчі п'ять років були визначені: реальне забезпечення кожного члена Профспілки робочим місцем, своєчасна виплата гідної заробітної плати, здорові і безпечні умови праці, надійний захист трудових і соціально-економічних прав трудящих галузі. Головою Центрального комітету Профспілки металургів і гірників обрано Сергія Петровича Комишева. Відповідно до рішень, прийнятих на VI З'їзді, Профспілка металургів і гірників продовжила боротьбу за права людей праці. У травні-червні 2015 року представники ПМГУ взяли активну участь в трьох етапах пікетування Кабінету Міністрів України на підтримку вимог, які профспілки висунули в рамках колективного трудового спору з Урядом. У грудні 2015 металурги і гірники мітингували під стінами Верховної Ради проти проведення податкової реформи і прийняття непродуманого проекту Держбюджету. 16 березня 2016 року в навчально-методичному центрі ПМГУ стартував новий навчальний курс «Школа профспілкових переговорників: підготовка і ведення колективних переговорів», спрямований на підвищення кваліфікації профактиву та зміцнення позицій профспілкових переговорників на рівні первинних організацій. 5 жовтня 2016 року Національна служба посередництва і примирення підтвердила репрезентативність Профспілки металургів і гірників України на галузевому рівні на наступні п'ять років. У грудні 2016 року члени ПМГУ з різних регіонів взяли участь у всеукраїнській акції з вимогами посилення соціального захисту трудящих в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на послуги ЖКГ. У вересні 2017 року за ініціативи Молодіжної ради було прийнято рішення про проведення для студентів перших курсів навчальних закладів, які перебувають на обліку в ПМГУ, на початку кожного навчального року занять про завдання та діяльність Профспілки. 19 вересня 2017 року у Дніпрі пройшов ІІІ Всеукраїнський зліт профгрупоргів ПМГУ, який зібрав понад 300 представників середньої ланки профспілкового активу. 27 жовтня завершили навчання учасники першого набору трирічної Школи молодого профспілкового лідера при Центральному комітеті ПМГУ. 29 листопада 2017 року відбулася Звітна конференція ПМГУ. У 2018 році розширив свою роботу навчально-методичний центр ПМГУ: до вже відомих навчальних курсів додалася нова програма «Школа економічних знань». 29 травня в результаті переговорів і консультацій Профспілці вдалося домогтися від Мінсоцполітики і МОЗ розробки і затвердження «Порядку атестації лабораторій». Це дозволило не допустити порушення термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах галузі. 17 жовтня представники Центрального комітету і первинних організацій ПМГУ приєдналися до всеукраїнської акції протесту в Києві з вимогами гідної роботи і зарплати для громадян України.   Початок 2019 року особливо запам'ятався студентам навчальних закладів, які перебувають на обліку в ПМГУ: найталановитіші з них взяли участь у Всеукраїнському огляді художньої самодіяльності «Студентська весна». Протягом декількох років Центральний комітет Профспілки за підтримки первинних організацій вів складні переговори на вищому рівні, наполягаючи на відновленні ряду професій ГМК в Списках №1 і №2, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Перше позитивне рішення було прийнято 4 липня 2017 року, друге - 14 серпня 2019 року. Справедливість була відновлена. 2 жовтня 2019 року відбувся III Всеукраїнський зліт предцехкомів ПМГУ. Грудень 2019 року пройшов для Профспілки під знаком масових виступів: великий загін членів ПМГУ взяв участь у всеукраїнській акції проти продажу землі, прийняття руйнівних проектів законів №2708 «Про працю» і №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо питань діяльності профспілок) ». Необхідність протистояти антинародним реформам, проведеним владою, стала основною темою Всеукраїнського профспілкового віче, яке відбулося в Києві 16 січня 2020 року за участю лідерів всіх галузевих профспілок, в тому числі і ПМГУ. Також на початку 2020 року представники Профспілки металургів і гірників брали активну участь в протестних акціях, спрямованих проти непродуманих законодавчих ініціатив, які пройшли в різних містах України та отримали назву «Хвиля гніву». 17 вересня 2020 року відбувся VII З'їзд Профспілки металургів і гірників України. Делегати З'їзду прийняли Програму дій Профспілки на 2020-2025 роки «Демократія, солідарність, трудові права, добробут членів профспілки», в якій визначено цілі та завдання на найближчі п'ять років в сферах гідної праці, правового захисту членів ПМГУ, організаційного и кадрового зміцнення Профспілки, фінансової, молодіжної політики, політики соціальної відповідальності, міжнародної роботи. Також на З’їзді були внесені зміни до Уставу, згідно з якими Центральний комітет ПМГУ змінив назву на Центральну раду ПМГУ. Головою Профспілки металургів і гірників України делегати одноголосно обрали Олександра Івановича Рябка. 

Детальніше
Рада ветеранів

Основні завдання профспілки по роботі з ветеранами-азовстальцями: захист цивільних, трудових і особистих прав ветеранів; поліпшення матеріального становища, медичного і побутового обслуговування ветеранів; юридична допомога ветеранам і членам їх сімей. Рада ветеранів ПрАТ МК АЗОВСТАЛЬ нещодавно відзначила свій ювілей – 60-ту річницю з дня заснування. Очолює Раду ветеран підприємства Ростовська Тамара Веніковна. Її замісниками є Казанцева Поліна Миколаївна та Бакланська Ольга Миколаївна. Актив Ради ветеранів, що працює над вирішенням існуючих задач, нараховую більше 60-ти активістів. Надалі головними задачами організації ветеранів праці комбінату Азовсталь залишається плідна праця Активу Ради ветеранів по різних напрямах: - Організація обліку членів організації, підвищення активності ветеранів в роботі первинних організацій; - Організація взаємодії громадських організацій ветеранів, пенсіонерів та інвалідів з питань соціальної підтримки, юридична допомога та консультації спеціалістів - Вивчення майнового стану ветеранів, соціальних проблем пенсіонерів і надання допомоги у вирішенні цих проблем; - Участь у підготовці та проведенні заходів з відзначення державних свят, знаменних і пам'ятних дат, пов'язаних з військовими та історичними подіями, зі знаменними датами та подіями в житті комбінату; - Формування здорового способу життя старшого покоління, організації дозвілля і відпочинку ветеранів, пенсіонерів; - Патріотична виховання молоді та підростаючого покоління, розвиток багатого досвіду спілкування різних вікових категорій для обміну та передачі знань, взаємного навчання та підвищення кругозору. - Організація підписки на періодичні видання міської та корпоративної преси. Активісти Ради ветеранів ведуть прийом пенсіонерів своїх цехів і підрозділів, які перебувають на обліку; надають посильну допомогу справою і порадою, намагаються кожному відвідувачу приділяти максимум уваги. Для активістів та членів Ради ветеранів за допомогою профкому комбінату організовуються екскурсії ветеранів в свої цехи і виїзди на природу, відвідування різних заходів району та міста, а також спортивні змагання за участю ветеранів. Ветерани є активними учасниками багатьох заходів в місті, в районі, на комбінаті. Також ветерани і активісти Ради брали участь в маршах-протестах в м.Києві. Частими гостями в Раді бувають діти інтернату. На день літньої людини вони приходять зі своїми виробами і обов'язковим концертом, а в Раді ветеранів є можливість їм попрацювати на нашій комп'ютерній та фототехніці. За участі нашого активіста, ветерана і маріупольского поета Сергія Катасонова була підготовлена ​​книжка дитячих віршів, де використовувалися фотографії, зроблені самими дітьми. Збірник був виготовлений руками ветеранів і потім подарований дітям. Налагоджено тісний зв'язок з БДЮТ Лівобережного району. Юні таланти запрошують ветеранів на свої тематичні та творчі зустрічі, а Рада ветеранів залучає їх до своїм патріотичних заходів. Учасники патріотичного клубу «Альтаїр» приходять на свята і урочисті заходи, що проводяться до святкових та видатних подій комбинату та державних свят. До Дня Перемоги профспілка комбінату організовує поїздки ветеранів та учасників патріотичного клубу в село Мордвинівка, де в роки ВВВ загинули моряки-десантники. Піклуються в Раді ветеранів і за дітей та внуків азовстальських ветеранів та непрацюючих пенсіонерів. Організовується оздоровлення сімей опікунів в профілакторіях ООО "Здравниця-Плюс" та дитячих оздоровчих центрах. Різноманітні концерти та поїздки разом з дітьми стали вже традицією. А майстер перукарської справи С. Парамонова, що на волонтерських засадах працює в Раді ветеранів, організовує конкурси та покази, де моделями виступають діти та внуки ветеранів, а майстри перукарського училища демонструють свої досягнення в освоєнні професії. Існує створений активістами клуб «Спілкування», спрямований на пізнавальну міссію. Проведені засіданя на тему «Подорож очима очевидців» з показом слайдів (про Грецію розповідала Т.Калініна, про Грузію - Т.Ростовская, про Чорногорії - Г.Ільіна, про Ізраїль - В.Огороднікова В Раді ветеранів  намагаються об'єднати наших ветеранів за інтересами. Так з'явилася поетична група «Ліра», коли в Раді з'явився Катасонов С. А. (член Конгресу літераторів України). Потім з'явився жіночий співочий колектив «Ластівки» (організатор солісток Валентина Біатова). А ось з 2018 року утворився зведений (разом з пенсіонерами-Іллічівцями) танцювальний колектив, який організувала і керує Віра Зябліцева, невтомний ентузіаст і професіонал своєї справи. Танцівниці-активістки з її допомогою підготували танцювальні номери на концерт до 60-річного ювілею Ради ветеранів. Виступ на сцені цього колективу викликав бурю овацій глядачів за неординарність, артистизм і сміливість «молодих» активісток. Працюють клуби: любителів настільного тенісу (Л. Ревун), любителів пісні (В. Біатова), сценічних мініатюр (В. Наришкіна), а також поетичний клуб «Ліра» (Л. Розуменко). На протязі уснування Ради ветеранів співпрацюють с нами колективи Палацу культури «Азовсталь», зараз – філармонії. Частими гостями у нас бували колективи «Червона калина», «Чаечка», «Каприччіо» і ін. Перед ветеранами виступали зі своїми творами маріупольські поети і барди (Анатолій Важелів, Анатолій Шевченко-Зурнаджи, Олена Богиня, Андрій Чернуха, Зоя Чудеса і інші). На запрошення Ради ветеранів комбінату імені Ілліча брали участь в грі для ерудитів «Що? Де? Коли?». На протязі існування Ради ветеранів завжди активно підтримувалась спортивна робота та участь ветеранів у заходах, організованих профспілкою та комбінатом. Активісти Ради являються організаторами и учасниками турнірів по настольного тенісу (Л. Ревун) и шахмат (В. Гутников, В. Рудь). Управляюча компанія МЕТІНВЕСТ, дирекція комбінату та профспілка дбають про своїх ветеранів і не залишають їх з проблемами на одинці. Завершується капітальний ремонт приміщення Ради ветеранів, внутрішні приміщення переоснащені під потребі Ради ветеранів: кабінети перукарні і медичного обслуговування, прийому відвідувачів та бібліотека, озеленення території та організація відкритої літньої тераси. Все це незабаром буде урочисто передано ветеранам. При цьому, змінюється розпорядок роботи і приймати відвідувачів Рада ветеранів буде на протязі тижня.                         

Детальніше