UA RU

Про організацію

Адміністративна група

Дорошенко Юрій Володимирович

Голова профспілкового комітету

Член профкому

Чеботок Олег В`ячеславович

Заступник голови профспілкового комітету

Член профкому

Гордєєва Катерина Валеріївна

Помічник голови профкому по культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи

Член профкому

Кармазін Євген Леонідович

Помічник голови профкому з охорони праці

Верхотурова Наталя Михайлівна

Головний бухгалтер

Бахал Людмила Володимирівна

Заступник головного бухгалтера

Путятіна Ольга Вікторівна

Бухгалтер

Крайнюкова Ольга Сергіївна

Бухгалтер

Суслова Лариса Леонідівна

Бухгалтер

Климюк Ганна Володимирівна

Бухгалтер

Юріка Любов Феліксівна

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Аксьонова Тетяна Василівна

Юрисконсульт

Шаламова Тетяна Володимирівна

Юрисконсульт

Малько Олена Михайлівна

Провідний фахівець з кадрової роботи та питань оплати праці

Булденко Наталя Анатоліївна

Провідний фахівець з організаційної та колгодовірної роботи

Білобородов Євген Олександрович

Фахівець з організаційної та колдоговірної роботи

Завгородня Валентина Олександрівна

Фахівець

Головицька Світлана Миколаївна

Секретар

Астахова Наталія Анатоліївна

Діловод

Попова Світлана Володимирівна

Діловод

Полуянова Ірина Ігорівна

Діловод

Перекрест Микола Миколайович

Водій автотранспортних засобів

Єрьоміна Валентина Василівна

Бібліотекарь

Фізкультурно-оздоровчий відділ

Агальцев Сергій Валерійович

Завідувач відділу з фізкультурно-оздоровчої роботи

Смирнова Вікторія Борисівна

Фахівець відділу з фізкультурно-оздоровчої роботи

Радюкова Ольга Євгенівна

Завідувач складом

Ключник Юлія Володимирівна

Лікар

Керівники цехових профспілкових організацій

Подгорний Костянтин Ігорович

Голова цехового профспілкового комітету доменного цеху

Член профкому

Сафонов Віталій Юрійович

Голова цехового профспілкового комітету конвертерного цеху

Член профкому

Ільїн Костянтин Едуардович

Голова цехового профспілкового комітету рейкобалкового цеху

Член профкому

Форманюк Оксана Валеріївна

Голова цехового профспілкового комітету товстолистового цеху

Член профкому

Мікош Вадим Михайлович

Голова цехового профспілкового комітету Управління залізничного транспорту (УЗТ)

Член профкому

Пірч Олексій Вікторович

Голова цехового профспілкового комітету обтискного цеху

Панфілов Олександр Дмитрович

Голова цехового профспілкового комітету Управління головного енергетика (УГЕ)

Член профкому

Сальнікова Тамара Миколаївна

Голова цехового профспілкового комітету цеху мереж та підстанцій (ЦМП)

Портнова Лариса Михайлівна

Голова цехового профспілкового комітету відділу технічного контролю (ВТК)

Поставна Олена Олексіївна

Голова цехового профспілкового комітету Служба ІТ

Ростовська Тамара Веніківна

Голова цехового профспілкового комітету Ради ветеранів праці

Савченко Ольга В`ячеславівна

Голова цехового профспілкового комітету Управління планування ремонтів (УПР)

Сторчак Надія Віталіївна

Голова цехового профспілкового комітету Управління складського господарства (УСГ)

Сініцин Петро Миколайович

Голова цехового профспілкового комітету Управління КХВ

Утємбаєв Андрій Вікторович

Голова цехового профспілкового комітету центральної електротехнічної лабораторії (ЦЕТЛ)

Чумак Ганна Олександрівна

Голова цехового профспілкового комітету відділу проектно-конструкторських розробок (ВПКР)

Шаталов Олег Миколайович

Голова цехового профспілкового комітету Управління з надійності

Член профкому

Щегрова Наталія Сергіївна

Голова цехового профспілкового комітету цеху уловлювання та сіркоочищення (ЦУтаС)

Член профкому

Юріна Ірина Володимирівна

Голова цехового профспілкового комітету ТОВ ФІВО "ФЕЯ"

Якименко Ольга Григорівна

Голова цехового профспілкового комітету цеху метрології

Яценко Віра Володимирівна

Голова цехового профспілкового комітету вапняно-випалювального цеху (ВВЦ)

Літвінова Юлія Вікторівна

Голова цехового профспілкового комітету газорятувальної станції (ГРС)

Литовченко Віра Миколаївна

Голова цехового профспілкового комітету відділу охорони праці та промислової безпеки (ВОПтаПБ)

Мельникова Ірина Геннадіївна

Голова цехового профспілкового комітету Управління безрейкового транспорту (УБТ)

Член профкому

Новоселова Ольга Олександрівна

Голова цехового профспілкового комітету центральної хімічної лабораторії (ЦХЛ)

Новикова Тетяна Василівна

Голова цехового профспілкового комітету цеху утилізації залізовмісних шламів (ЦУЗШ)

Годорожа Тетяна Володимирівна

Голова цехового профспілкового комітету цеху механічних випробувань

Член профкому

Савенкова Лілія Сергіївна

Голова цехового профспілкового комітету цеху ремонту рухомого складу (ЦРРС)

Ротмістрова Ольга Сергіївна

Голова цехового профспілкового комітету МЦПТО-учні

Ладняк Лілія Володимирівна

Голова цехового профспілкового комітету Господарського цеху

Лебедєва Ілона Олегівна

Голова цехового профспілкового комітету електроцеху

Амангалієва Оксана Степанівна

Голова цехового профспілкового комітету відділу охорони навколишнього середовища (ВОНС)

Бахмутський Андрій Миколайович

Голова цехового профспілкового комітету відділів капітального будівництва (ВКБ)

Біжук Тетяна Ананіївна

Голова цехового профспілкового комітету Управління автоматизації (УА)

Близнецова Тетяна Андріївна

Голова цехового профспілкового комітету теплоелектроцентралі

Владикіна Наталія Миколаївна

Голова цехового профспілкового комітету Управління планування та розвитку персоналу

Член профкому

Волошин Микола Іванович

Голова цехового профспілкового комітету пароелектроповітродувної станції (ПЕВС)

Воронець Лідія Миколаївна

Голова цехового профспілкового комітету цеху водопостачання (ЦВП)

Демидова Наталя Володимирівна

Голова цехового профспілкового комітету кисневого цеху

Долгая Алла Іванівна

Голова цехового профспілкового комітету газового цеху

Член профкому

Донченко Сергій Миколайович

Голова цехового профспілкового комітету коксового цеху

Донченко Олена Павлівна

Голова цехового профспілкового комітету цеху рейкових скріплень (ЦРС)

Івкова Тетяна Іванівна

Голова цехового профспілкового комітету котельного цеху

Ільїна Анна Михайлівна

Голова цехового профспілкового комітету Управління мотивації персоналу (УМП)

Ільченко Людмила Михайлівна

Голова цехового профспілкового комітету Управління технологічного зв'язку (УТС)

Капустян Дмитро Миколайович

Голова цехового профспілкового комітету Мартену

Кондратенко Ганна Сергіївна

Голова цехового профспілкового комітету відділу цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (ВЦЗПтаТБ)

Куконос Олена Віталіївна

Голова цехового профспілкового комітету відділу ваговиміру цеху метрології (ВВ ЦМ)

Лук`яненко Тетяна Анатоліївна

Голова цехового профспілкового комітету цеху переробки металургійних шлаків (ЦПМШ)

Мачула Вікторія Вікторівна

Голова цехового профспілкового комітету цеху автоматизованого неруйнівного контролю (ЦАНК)

Медведєва Олена Григорівна

Голова цехового профспілкового комітету Управління комбінату

Михайлов Олександр Леонідович

Голова цехового профспілкового комітету теплосилового цеху (ТСЦ)

Член профкому