UA RU

Діяльність

Профспілка – це об’єднання громадян, створене з метою захисту трудових і соціально-економічних прав працівників, а також здійснення представництва їх інтересів.

На всіх рівнях ведеться робота зі збору пропозицій та зауважень від трудових колективів, формування єдиної позиції та укладення договорів:

  • на рівні ПО ПМГУ МК “АЗОВСТАЛЬ” – Колективний договір;
  • на рівні ЦК ПМГУ – Галузева угода;
  • на рівні ФПУ – Генеральна угода.

Центральним комітетом вирішуються питання з виконавчою владою країни, Федерацією профспілок України, ведеться робота з Верховною Радою, Президентом, а також з міжнародними профспілками. Одним з дієвих механізмів спілкування з владою є проведення акцій і висунення обґрунтованих і об’єктивних вимог.

Протягом декількох років первинною організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» були виконані наступні заходи:

  • Відновлення у праві на пенсію за віком на пільгових умовах ремонтного персоналу металургійних підприємств. Первинною організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» були підготовлені і передані в ПМГУ матеріали атестації робочих місць за всіма посадами, які були урядом позбавлені права на пільгове пенсійне забезпечення. ПМГУ спільно з Федерацією металургів України виступили зі спільним зверненням на адресу Кабінету Міністрів України та прем’єр-міністра України про необхідність вдосконалення редакції прийнятих Списків. Оскільки редакція внесених урядом до Списків №№ 1, 2 змін дозволяла різні інтерпретації, в тому числі і не в інтересах працівників, було ініційовано звернення до Федерації професійних спілок України та Міністерство соціальної політики України з приводу роз’яснень.
  • Повернення до штатного розпису комбінату «АЗОВСТАЛЬ» професій, виведених шляхом аутсорсингу. В цілях вирішення ситуації і захисту прав працівників ПО ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» зверталася за сприянням у Головне управління держпраці в Донецькій області (2016 р.), Державну службу України з питань праці (2016 р.), до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 2016, в головне управління Держпраці у Дніпропетровській області (2017 р.) – двічі, в Маріупольську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ГФС України в Донецькій області (2017 р.) – двічі, правобережне відділення фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області міста Дніпра (2017 р.) – двічі, до Президента України (2017 р.). Подавали дані про реєстрацію ТОВ «АСКОМ СЕРВІС» в реєстрі порушників прав профспілок Міжнародної організації праці в 2016 році – 3 рази; в 2017 році – 6 разів. Після переговорів з ТОВ «МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ», які тривали у завершальній стадії з листопада 2017 по липень 2018 року, були досягнуті угоди про переведення контролерів у виробництві чорних металів в штат комбінату.
  • Повернення ремонтних служб в технологічні підрозділи комбінату. Так, в січні 2015 року на комбінаті була здійснена централізація ремонтних функцій, а саме ремонтні служби та професії в кількості 1799 шт. од. були виведені зі складу технологічних цехів в окремі ремонтні підрозділи. Завдяки зусиллям профспілки ремонтні служби були повернуті в технологічні підрозділи комбінату.
  • Досягнення гідного і справедливого рівня оплати праці. Нестабільні виробничі показники та економічна ситуація в країні постійно впливають на розмір оплати праці. На комбінаті щорічно проводилося підвищення заробітної плати. Середня заробітна плата по комбінату зросла майже в три рази за останні 5 років. Проаналізувавши результати підвищення окладів по цехах і професіях, ми провели переговори з дирекцією по персоналу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Виклали свої пропозиції щодо зміни системи підвищення окладів, а саме – забезпечити встановлення однакових окладів робітникам, які виконують аналогічну роботу і мають однакові кваліфікаційні розряди. На постійній основі нами ведеться аналіз заробітної плати з урахуванням зростання курсу валют.
  • Зміни в колективному договорі. Одним з методів вирішення соціально-економічних проблем і регулювання трудових відносин між працівниками і роботодавцями є колективний договір. Щорічно колективний договір поповнювався переліком Комплексних заходів щодо досягнення нормативів безпеки з охорони праці. Робоча комісія на своїх засіданнях у рамках контролю за виконанням зобов’язань колективного договору також розглядає питання та заслуховує звіти про виконання колективного договору сторонами, що його підписали.