UA RU

Питання — відповідь

Якщо обоє батьків працюють на комбінаті і є членами профспілки, вони мають право кожен зробити заявку на путівку в своєму структурному підрозділі. Видаються путівки згідно з рознарядкою по кожному структурному підрозділу.

Опція «Поїздки вихідного дня в інші міста України» дає право участі в одній поїздці самому працівнику, а також його дружині / чоловіку і / або дітям незалежно від їх кількості. Ви можете поїхати з чоловіком, навіть якщо він не працівник комбінату

На жаль, у Вашому випадку придбати путівку на комбінаті Ви не зможете. Претендувати на путівку можуть офіційні опікуни та усиновлені діти. Путівки для оздоровлення дітей в літньому таборі видаються працівникам комбінату, які є членами профспілки, і чиї діти потрапляють під вікову категорію: від 7 до 14 років.

Членство в «Лікарняної каси» для співробітника припиняється відразу ж з моменту подання ним заяви про вихід із профспілки ПМГУ «Азовсталі», відповідно, скористатися послугами БК вже буде неможливо.

 

Організація та проведення атестації робочих місць проводиться не рідше ніж 1 раз на п'ять років. Якщо у структурі підрозділу відбулися зміни у штатному розкладі (наприклад, запровадження нових посад), то проводять позачергову атестацію.

Працівнику, який пройшов медогляд (у тому числі наркологічний та психіатричний) у неробочий час, одноразово компенсувати цей час, надавши дод. оплачуваного часу відпочинку, але не більше 1 робочої зміни. (п.5.16 Колективного договору ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»).

Всім працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими хімічними речовинами, згідно зі списками професій та посад (на підставі атестації робочих місць) 0,5л за зміну незалежно від тривалості зміни.

Складається акт певної форми із зазначенням причин виходу з ладу за підписом начальника структурного підрозділу, представника відділу охорони праці, матеріально-відповідальної особи. На підставі акта проводиться позачергова видача спецодягу.

Згідно ст.11 Закону України «Про відпустки» відпустка може бути в даному випадку перенесений на інший період або продовжена за заявою працівника. У разі перенесення щорічної відпустки новий період повинен встановлюватися за угодою між працівником і роботодавцем.

 

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Мінпраці від 29.07.93г. №58 виправлення неправильної або неточної запису відомостей про роботу в трудовій книжці виконуються керівником того підприємства, де була виконана відповідний запис. Якщо підприємство ліквідовано, то відповідний запис виконує його правонаступник, а при його відсутності – архів.

  1. По-перше, працівник може звільнитися за п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін, встановивши за угодою з роботодавцем дату звільнення.
  2. По-друге, звільнення за власним бажанням працівника по ст.38 КЗпП України може відбутися без попередження роботодавця за два тижні, коли заява працівника зумовлена ​​неможливістю продовжувати роботу, наприклад: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до ВНЗ; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворих членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю 1 групи; Вихід на пенсію; прийом на роботу за конкурсом.

Згідно зі ст.19 Закону України «Про відпустки» одному із прийомних батьків надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України).

Згідно ст.233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про розгляд трудового спору в районний суд в тримісячний термін з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний термін з дня вручення йому копії наказу про звільнення або вручення трудової книжки.

При порушенні законодавства про оплату праці працівник може звертатися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

 

Відповідно до ст.12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

З цієї норми випливає, що ініціатором поділу щорічної відпустки є працівник, а роботодавець може погодитися на поділ цієї відпустки, а може не погодитися, або може запропонувати свої умови поділу.

На ПрАТ «МК «Азовсталь» питання поділу щорічної відпустки врегульовані Положенням про організацію обліку робочого часу в структурних підрозділах ПАТ«МК «Азовсталь», затвердженого наказом генерального директора №506 від 28.11.2018р. Згідно з Положенням при складанні графіка відпусток за бажанням працівника допускається поділ щорічної відпустки не більше ніж на 2 частини, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Крім того, в разі звернення працівника з заявою про надання йому частини щорічної відпустки, мінімальна кількість наданих днів не може бути менше 7 календарних днів.