UA RU

Питання — відповідь

Якщо обоє батьків працюють на комбінаті і є членами профспілки, вони мають право кожен зробити заявку на путівку в своєму структурному підрозділі. Видаються путівки згідно з рознарядкою по кожному структурному підрозділу.

Опція «Поїздки вихідного дня в інші міста України» дає право участі в одній поїздці самому працівнику, а також його дружині / чоловіку і / або дітям незалежно від їх кількості. Ви можете поїхати з чоловіком, навіть якщо він не працівник комбінату

На жаль, у Вашому випадку придбати путівку на комбінаті Ви не зможете. Претендувати на путівку можуть офіційні опікуни та усиновлені діти. Путівки для оздоровлення дітей в літньому таборі видаються працівникам комбінату, які є членами профспілки, і чиї діти потрапляють під вікову категорію: від 7 до 14 років.

Членство в «Лікарняної каси» для співробітника припиняється відразу ж з моменту подання ним заяви про вихід із профспілки ПМГУ «Азовсталі», відповідно, скористатися послугами БК вже буде неможливо.

 

Згідно ст.11 Закону України «Про відпустки» відпустка може бути в даному випадку перенесений на інший період або продовжена за заявою працівника. У разі перенесення щорічної відпустки новий період повинен встановлюватися за угодою між працівником і роботодавцем.

 

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Мінпраці від 29.07.93г. №58 виправлення неправильної або неточної запису відомостей про роботу в трудовій книжці виконуються керівником того підприємства, де була виконана відповідний запис. Якщо підприємство ліквідовано, то відповідний запис виконує його правонаступник, а при його відсутності – архів.

  1. По-перше, працівник може звільнитися за п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін, встановивши за угодою з роботодавцем дату звільнення.
  2. По-друге, звільнення за власним бажанням працівника по ст.38 КЗпП України може відбутися без попередження роботодавця за два тижні, коли заява працівника зумовлена ​​неможливістю продовжувати роботу, наприклад: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до ВНЗ; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворих членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю 1 групи; Вихід на пенсію; прийом на роботу за конкурсом.

Згідно зі ст.19 Закону України «Про відпустки» одному із прийомних батьків надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України).

Згідно ст.233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про розгляд трудового спору в районний суд в тримісячний термін з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний термін з дня вручення йому копії наказу про звільнення або вручення трудової книжки.

При порушенні законодавства про оплату праці працівник може звертатися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

 

Відповідно до ст.12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

З цієї норми випливає, що ініціатором поділу щорічної відпустки є працівник, а роботодавець може погодитися на поділ цієї відпустки, а може не погодитися, або може запропонувати свої умови поділу.

На ПрАТ «МК «Азовсталь» питання поділу щорічної відпустки врегульовані Положенням про організацію обліку робочого часу в структурних підрозділах ПАТ«МК «Азовсталь», затвердженого наказом генерального директора №506 від 28.11.2018р. Згідно з Положенням при складанні графіка відпусток за бажанням працівника допускається поділ щорічної відпустки не більше ніж на 2 частини, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Крім того, в разі звернення працівника з заявою про надання йому частини щорічної відпустки, мінімальна кількість наданих днів не може бути менше 7 календарних днів.