UA RU

Діяльність

Профспілкова організація (профспілка) – це об’єднання громадян, яке діє в рамках Конституції України, Закону України від 15 вересня 1999 р № 1045 – XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» із захисту трудових , соціально-економічних прав та інересів найманих працівників – членів профспілки.

Профспілка на підприємстві – це визнаний державою захисник інтересів трудящих, в сферу діяльності  якого згідно законодавству України входять наступні напрямки:

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, якщо він порушує Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, у випадках, передбачених законом;

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;

12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

13) здійснює контроль за підготовкою власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам – членам профспілки;

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства та колективним договором;

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

16) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства.

Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, мають також інші права, передбачені законодавством України.

Сприяння врегулюванню трудових конфліктів

В ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» працює комісія по трудових спорах, обрана на конференції трудового колективу. Кількісний склад комісії – 12 членів, 6 з яких є робітниками. Голова комісії – Кітріш Валерій Олександрович , конт. телефон 46-73-95, заступник голови комісії – Донченко Сергій Миколайович, тел. 46-82-45, секретар комісії – Аксьонова Тетяна Василівна, тел. 46-68-29.  Основні розв’язувані питання – законність позбавлення виробничої премії, накладення дисциплінарних стягнень, стягнення середньої заробітної плати, здійснення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, зміна істотних умов праці і ін. Інформація про роботу комісії подається на сайті щомісячно в розділі прес-центр.

Безкоштовні юридичні консультації, в т.ч. з виїздом на територію комбінату в структурні підрозділи

Профспілкою ведеться інформаційна робота: випускається щомісячний «Профспілковий Вісник», журнал ПМГУ «Ваше Довіра», є сторінка організації у Фейсбук. В профспілці юрисконсультами надаються консультації з юридичних питань для членів профспілки, надається правова допомога з підготовки документів в органи держаної влади та місцевого самоврядування, із питань, які випливають із трудових, сімейних, цивільних, житлових, пенсійних видносин. Консультації надаються за юридичною адресою профспілки, а також шляхом виїзду в структурний підрозділ комбінату згідно з графіком виїздних прийомив, або за запрошенням голови цехового профспілкового комітету.

Складання позовних заяв з трудових спорів та представництво в судах.

Юрисконсульти профспілкового комітету, будучи кваліфікованими фахівцями з багаторічним досвідом роботи, здійснюють допомогу із складання  заяви в комісію по трудових спорах для досудового врегулювання індивідуального і колективного трудового спору, позовні заяви в суди, до яких звертаються члени профспілки, в тому числі з питань розрахунку пенсійного стажу, сімейні питання (стягнення, виплати аліментів, питання про розірвання шлюбу, прав батьків і дітей), житлових питань та інш.

Юрисконсульти здійснюють представництво інтересів члена профспілки в судах із захисту його трудових прав.

У профспілковому комітеті каб.№ 15 для Вас ведуть прийом юрисконсульти:
Аксьонова Тетяна Василівна: понеділок, середа з 08 до 16.30
Шаламова Тетяна Володимирівна: вівторок, четвер з 08.00 до 16.30
Контактні телефони: 46-68-29, 46-84-55